tirsdag, oktober 04, 2022

Stanley Sjöberg med oppfordring til inderlig forbønn


Jeg vil gjerne videreformidle et forbønnsopprop fra en av nestorene i nordisk kristenhet, Stanley Sjöberg (bildet), kom med her om dagen. Det er svært aktuelt tatt i betraktning den situasjonen verden befinner seg i akkurat nå:

Vi ber om at fyrster og makter, på befaling fra Herren, hærskarenes Gud, nå vil stoppe ondskapens åndskraft. Send oss ​​lysets himmelske hærskarer og driv dem bort som planlegger fortsatt skade og død blant unge og middelaldrende menn tvunget ut for å kjempe der freden skulle råde.

Vår bønn er et nødskrik og vi ber Deg Kristus Jesus om nåde, barmhjertighet og at viljen til fred vil gjelde dem som skal vende hjem til familiene sine.

I 1951 manifesterte freden seg som svar på bønn. Mange av oss husker Birger Classons syn og endringen som kom. La det skje i Jesu navn AMEN

Ingen kommentarer: