fredag, oktober 21, 2022

Litt mer utfyllende om de 144.000 beseglede og en ny generasjon


I går skrev jeg om at Gud vil reise opp en ny generasjon jøder som vil være Herrens spesielle vitner under et fremtidig antikristelig regime. Det er de som omtales av seeren Johannes som de 144.000 "av alle Israels barns stammer" (Åp 7,4) Det er en helt spesiell fremtidig tidsepoke vi snakker om. Staten Israel har på denne tiden inngått en avtale med Antikrist: "Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme..." (Dan 9,27) 

Disse 144.000 har Gud satt sitt segl på: "... vi har satt et segl på vår Guds tjenere i dderes panner." (Åp 7,3). Hva dette seglet er får vi vite i Åp 14,1: "De hundre og førtifire tusen, som hadde Lammets navn og dets Fars navn på sine panner." Dette seglet symboliserer at de er Guds eiendom. Deres særskilte kall beskrives på følgende måte: "Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte." (Åp 14,4-5) De beskrives både her, i vers 4 og i vers 3 som "kjøpt", henholdsvis fra menneskene og fra jorden, og de står på "Sions berg" sammen med Guds Lam (Åp 14,1) og de er de eneste som i denne antikristelige tiden som kan synge Lammets sang, jfr Åp 14,3) Det er snakk om en helt ny sang, i følge Johannes.

Denne beseglede skaren av jøder omtales også av profeten Jesaja, og her beskrives også deres oppgave: "Jeg vil gjøre et tegn på dem og sende noen av de unnkomne blant dem til hedningefolkene, til Tarsis, Pul og Lud, bueskytterne, til TTubal og Javan, til de fjerne kyster som ikke har hørt gjetordet om meg og ikke sett min herlighet. Og de skal kunngjøre min herlighet blant hedningefolkene." (Jes 66,19)

De 144.000 står for sannheten i Villdyrets eller Antikristens tid. De går ikke på kompromiss med Guds ord.   Det å høre dem til føre til at mennesker blir omvendt, og til slutt føre til at "hele Israel skal bli frelst" (Rom 11,26).

De 144.000 kjennetegnes først og fremst av dette: "de følger Lammet hvor det går". (Åp 14,4)

Ingen kommentarer: