onsdag, november 26, 2014

Ekstreme hinduer angrep pinsemenighet i India

Mandag angrep en gruppe med hindu-ekstremister et bønnemøte i pinsemenigheten Calvary Apostolic Church i Karnataka i India. Åtte av de som deltok på møtet ble såret, to av dem måtte innlegges på sykehus med bruddskader i beina. Menighetslokalet fikk store skader, og hinduene kom med trusler mot pinsevennene om at de ville komme tilbake om de forsøkte å gjenoppbygge menighetslokalet.

De stadige angrepene fra ekstreme hinduer mot kristne i India setter religionsfriheten i landet i fare. Selv om det er en politistasjon i nærheten av pinsevennenes lokale, grep ikke politiet inn når hinduene vandaliserte lokalet og banket opp de som var til stede på bønnemøtet.

La oss huske våre lidende trossøsken i India i våre forbønner.

Ingen kommentarer: