mandag, november 17, 2014

Be for Russlands viktigste teologiske utdannelsessenter

Det er ikke ofte jeg vil si at en bygning er av avgjørende betydning - det er menneskene som er det - men i dette tilfelle er den det!

Bildet viser det bibelsk teologiske seminaret i Novosibirsk. Skolen som er 14 år gammel ligger svært strategisk til i selve hjertet av Russlands sibirske region. Novosibirsk har en befolkning på 1,5 millioner mennesker og et et forretningsmessig knutepunkt for hele det sentrale Sibir. Det teologiske seminaret er lokalisert i i en forstad til Novosibirsk by kalt Akademgorodok - den akademiske byen. Gjennom hele Sovjetunionens historie - og selv nå - er det her man finner de store akademiske og vitenskapelige skolene for hele det veldige russiske riket.

Skolen har dette semesteret 10 fulltidsstudenter som skal ta en bachelor i teologi og kristen tjeneste, og 55 deltidsstudenter som enten skal ta en bachelor eller mastergrad i teologi. Skolen er også i ferd med å utvikle et distansestudie i samme kategori.

Mangelen på teologisk utdannelse er stor i Russland. Mange av pastorene i de evangelikale menighetene er selvlærte. Nå får stadig flere en mulighet til å studere teologi og få en enda bedre mulighet til å tjene som pastorer og menighetsledere.

La oss be for denne svært viktige skolen - som ikke bare er viktig for Novosibirsk - men hele Russland.

Ingen kommentarer: