tirsdag, november 04, 2014

Samfunn med Den Hellige Ånd, del 2

Her er andre delen av artikkelserien om samfunn med Den Hellige Ånd:

*Helligånden er SANNHETENS ÅND.
'Når talsmannen kommer. han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg'. (Joh 15,26)

*Helligånden er TROENS ÅND.
'Men siden vi har den samme troens Ånd ...' (2.Kor 4,13)

*Helligånden er LIVETS ÅND.
'For livets Ånd ...' (Rom 8,2)

*Helligånden er HELLIGHETS ÅND
'... og som etter hellighets Ånd ...' (Rom 1,4)

*Helligånden er KJÆRLIGHETENS ÅND
'... kjærlighets Ånd' (2.Kor 1,7)

*Helligånden er KRAFTENS ÅND
'... kraftens Ånd'. (2.Kor 1,7)

*Helligånden er SINDIGHETS ÅND
'... sindighets Ånd' (2.Kor 1,7)

*Helligånden er VISDOMS OG FORSTANDS ÅND
'Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands Ånd' (Jes 11,2)

*Helligånden er RÅDS OG STYRKES ÅND
'... råds og styrkes Ånd' (Jes 11,2)

*Helligånden er KUNNSKAPENS OG GUDSFRYKTENS ÅND
'... den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham' (Jes 11,2).

(fortsettes)

Ingen kommentarer: