torsdag, november 27, 2014

Sårene blir hederstegn

'Jesu oppstandelse er bakgrunnen for vår tro på at våre kropper skal oppstå', skriver Henri Nouwen og legger til:

'Ofte blir det sagt at våre kropper er sjelens fengsel og at det åndelige livet er veien ut av fangenskapet. Men i troen på kroppens oppstandelse forkynner vi at det åndelige livet og livet i kroppen ikke kan skilles ad, Våre kropper er, som Paulus sier, Den Hellige Ånds tempel (se 1.Kor 6,19) og derfor hellige.

Kroppens oppstandelse innebærer at det som har levd i kroppen ikke kommer til å gå tapt men kommer til å løftes opp til et evig liv med Gud. Slik som Kristus bar merkene fra sin lidelse i sin oppstandne kropp, kommer våre kropper til å bære merkene fra vår lidelse ved vår oppstandelse. Sårene blir hederstegnene ved oppstandelsen'.

(Oversatt fra Henri Nouwen: Bread for the Journey)

Ingen kommentarer: