mandag, november 17, 2014

De fattiges kirke

'Når vi erkjenner vår egen fattigdom og sammenligner den med våre søskens fattigdom, blir vi de fattiges kirke, som er Jesu kirke,' skriver Henri Nouwen og legger til:

'Solidaritet er viktig for de fattiges kirke. Både smerte og glede må deles. Som en kropp opplever vi sterkt hverandres smerte såvel som hverandres lykke.

Paulus sier: 'For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg'. (1.Kor 12,26)

Ofte foretrekker vi ikke å være en del av kroppen fordi vi da så djupt får dele andres smerter. Hver gang vi elsker andre varmt, kjenner vi på en djup måte også deres smerte. Men gleden finnes skjult i smerten. Når vi deler smerten deler vi også gleden'.

(Oversatt fra Henri Nouwen: Bread for the Journey)

Ingen kommentarer: