tirsdag, november 04, 2014

Broder Lek ba for forfølgerens datter - og hun ble helbredet

Før Lek trodde på Jesus døde 10 av de 15 barna hans. Etter at han ble en kristen har ingen av barna hans dødd. Slikt blir langt merke til i landsbyen han bor i.

Lek er ikke hans virkelige navn. Det kan vi ikke gi videre fordi evangelisering er forbudt i det landet han bor i. Lek har nemlig delt evangeliet med landsbyens innbyggere, og flere familier har kommet til tro. For dette ble han fengslet. Men mens Lek var i fengsel benyttet han anledningen til å vitne for de han satt fengslet sammen med. Etter at han ble løslatt vokste menigheten i området hvor han befant seg raskt.

To ganger til ble Lek arrestert og fengslet. Midt oppe i alle disse lidelsene forpliktet han seg på at han ville elske sine fiender. De som sitter fengslet i hans hjemland får bare den maten som familie og venner bringer dem. Ved flere anledninger delte han sin mat med fangevokterne.

Siste gang han satt fengslet ble han utsatt for grov tortur. Han pådro seg en alvorlig hodeskade. Fengselsmyndighetene trodde han var død, men han overlevde og kom seg igjen. Så hendte det at datteren til en av fangevokterne ble syk. Han kom til Lek for å spørre om han kunne be for henne. Lek synes det var vanskelig å etterkomme forespørselen fra en som hadde forårsaket så mye lidelse i Lek's liv, men han valgte å be for datteren. Som ble helbredet.

Historien til Lek - og andre - ble til stor inspirasjon for de 70 som deltok på en konferanse nylig ved Forvandlet liv senteret i Chiang Rai provinsen i Thailand. Denne ble arrangert av The Thailand Mennonite Brethren Foundation. Historiene som ble fortalt av lidende trossøsken i land i Asia hvor kristne blir forfulgt ble også utfordrende for mange. Hvordan lever vi våre liv - vi som ennå ikke opplever forfølgelse?

Bildet er fra en bønnestund under konferansen.

Ingen kommentarer: