torsdag, november 06, 2014

Behovet for og lengselen etter kristen enhet

I går hadde jeg den store gleden av å møte styret i Norges kristne råd. For noen flotte representanter for kirkesamfunnene som er medlemmer av dette viktige forumet.

Dialogen er viktig, tid til å stanse opp, lytte til den andre, og lære hverandre å kjenne. La oss huske styret i Norges kristne Råd i våre forbønner! Deres arbeid er viktig for Norges kristenhet.

Under samtalen kom jeg til å tenke på noen ord av Matta Al-Miskin, den store fornyeren av det monastiske livet i den koptiske tradisjonen. I et lite skrift trykt første gangen i 1965 med tittelen 'Kristen enhet', skriver abba Matta at den grunnvollen enheten må bygge på er den forsoning som skjer i Kristus, foreningen i Ham av guddommelig og menneskelig, Hans nedriving av alle skillemurer. Den eneste kraft som virkelig kan forene er kjærligheten, den kjærlighet til og lengselen etter Gud som uttrykkes i kjærlighet til og lengsel etter min neste. Kristen enhet er å møtes i Guds nærvær, ikke bare hverandres.

I mange år har arbeidet for kristen enhet vært en viktig del av det bønnearbeidet vi står midt oppe i. Det har vært og er en stor glede for meg å holde bønneseminaret vårt i menigheter som representerer mange forskjellige kirkesamfunn. Slik vil jeg også fortsette. Det er noe spesielt når kristne fra ulike sammenhenger kommer sammen for å be, hver på sin måte. Da blir fellesskapet rikt og fargerikt! Er man trygg på sitt eget ståsted er det ikke farlig å møte kristne fra andre sammenhenger enn vår egen. Det kan til å med hende at vi har noe å lære! Det har i hvert fall jeg. Jeg lærer stadig noe nytt når jeg møter nådesøsken fra andre sammenhenger enn min egen.

Gudstjenestene vi feirer hver uke i Kristi himmelfartskapellet er også økumeniske, og hit kommer mennesker fra mange ulike kirkesamfunn for å feire gudstjenesten med oss. Det setter vi stor pris på. Rammen vi har valgt gjør også at man kjenner seg velkommen og inkludert uavhengig av ståsted.

I januar er jeg invitert til å tale på åpningsgudstjenesten i Bønneuka for kristen enhet i Trondheim. Den holdes i Salem, søndag 11.januar kl.11.00. Det ser jeg veldig fram til.

Er det menigheter som ønsker et besøk våren eller høsten 2015 med vårt bønneseminar så ta gjerne kontakt. Det skreddersys den enkelte menighet, og legges gjerne til en lørdag eller kombineres med gudstjenesten søndag. Det er også mulig å slå lørdagen og søndagen sammen til en bønnehelg.

Skriv gjerne til: bjornolav58@gmail.com

Og du er alltid velkommen til å feire gudstjeneste sammen med oss i Kristi himmelfartskapellet på Eina hver torsdag kl.18.00

Ingen kommentarer: