onsdag, november 19, 2014

Ny undersøkelse: Sør-amerikanske protestanter faster og ber mer enn katolikker

En rykende fersk spørreundersøkelse gjort blant 30.000 latin-amerikanere i 18 nasjoner viser at en av tre protestanter deler sin tro med andre og det er flere protestanter som faster i fastetiden enn katolikker.

Undersøkelsen er offentliggjort i det anerkjente tidsskriftet Chistianity Today.

Evangelisering:
Undersøkelsen viser blant annet at protestanter i Guatemala er blant de aller ivrigste til å evangelisere. Hele 53 av de spurte svarer at de forteller andre om Jesus. Nest ivrigst er salvadorianere og brasilianere, med henholdsvis 45 og 43 prosent. De som er minst engasjerte i evangelisering er argentinere med 18 prosent og chilenere med 21 prosent.

Mer enn halvparten av de spurte som har forlatt den romersk-katolske kirke til fordel for en protestantisk menighet oppgir at det var den nye menigheten som henvendte seg til dem.

Den Hellige Ånd og Åndens gaver:
Mens to av tre protestanter verden over definerer seg som pinsevenn og tar del i en pinsemenighet er det bare mellom 20 til 50 prosent av protestantene i noe gitt land som erfarer Den Hellige Ånds gaver i noen særlig grad. De som mest sannsynlig erfarer Åndens gaver er brasilianere - 52 prosent av de spurte oppgir dette - dominikanere med 51 prosent. De som minst opplever dette er bolivianere (21 prosent).

Faste:
Langt flere protestanter faster under fastetiden enn katolikker. I 14 av 19 land faster protestanter oftere enn katolikker med mer enn 16 prosentpoeng. I Venezuela, Peru og Ecuador faster protestanter mer enn katolikker med mer enn 30 prosentpoeng. Det er bare i Panama og Argentina at katolikker faster mer enn protestanter, men forskjellen er veldig liten. Kun et prosentpoeng.

Bønn:
I de fleste landene forteller omlag halvparten av de spurte at de ber daglig og går til kirke hver uke. Guatemalere er mest ivrige, med 75 prosent, med henholdsvis salvadorianere (71 prosent) og dominikanere (65) på andre og tredje plass. I motsatt ende av skalaen finner vi meksikanere (37) prosent.

Tiende:
Bolivianere er flinkest i klassen når det gjelder å gi tiende. Hele 74 prosent av dem oppgir at de gir 10 prosent av inntekten sin til menigheten. Protestanter fra Venezuela finner vi på andreplass med 71 prosent, mens tallet for Brasil er 70 prosent.

De spurte oppgir fem årsaker til at de forlot den romersk-katolske kirke:

1. 81 prosent av dem forteller at søke en personlig erfaring med Gud
2. 69 prosent på grunn av lovsangen i den nye menigheten
3. 60 prosent fordi de ville være en del av en menighet som la vekt på moral
4. 59 prosent fordi de fant ut at den nye menigheten hjalp sine medlemmer mer
5. 58 prosent fordi den nye menigheten nådde dem i forbindelse med utadrettet virksomhet.

Ved siden av disse fem hovedårsakene, oppgir 20 prosent at skifte av menighetstilhørighet skyldtes personlige problemer, 14 prosent fordi de søkte økonomisk trygghet og ni prosent fordi de hadde giftet seg med en som ikke var katolikk.

Ingen kommentarer: