søndag, november 09, 2014

I anledning 25 års jubileet for Berlinmurens fall: Bønn og profetiske proklamasjoner fikk jernteppet til å falle

I anledning 25 års jubileet for Berlinmurens fall som markeres i dag, gjengir jeg deler av en tale jeg holdt i Pinsekirken, Kongsvinger, fredag 30. november 2007, i regi av Glåmdalen Israelsforening.

Emne for talen var: 'Bønn og profetiske proklamasjoner årsaken til Berlinmurens og Sovjetunionens fall':

I kveld vil jeg ta dere med tilbake i historien. Ikke så veldig langt forresten, vi skal bare snu historiens blader tilbake til 1989. Jeg vil tale til dere om hvordan Gud virker i historien, som svar på de troendes bønner. Jeg håper jeg ved Guds hjelp skal dra teppet litt til side, slik at vi kan se litt inn i den åndelige virkeligheten. Apostelen Paulus skriver i 2.Kor 5,18: «i det vi ikke retter blikket på de synlige ting, men på de usynlige. For de synlige ting er forgjengelige. Men de usynlige er evige.» Og til forsamlingen i Efesos skriver han: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.»

Vi skal åpne vår Bibel i kveld og lese Salme 2, som er en profetisk salme.

Salme 2 kunne jo ha stått som en overskrift over vår egen tid. Det er jo veldige ting som har skjedd med vår verden i det 20 århundre, og enda mer står vi foran i det 21, som vi så vidt har begynt på. Tenk bare hva mange av de som sitter her har vært vitne til av dramatiske begivenheter. For å holde oss til Israel, så skjer det forunderlige at Israel får sitt land tilbake i 1948, og Jerusalem kommer å jødenes hender i forbindelse med seksdagerskrigen.

For 18 år siden, torsdag den 9. november skjer det få trodde ville være mulig. Mens verden sitter klistret foran TV-skjermene følger vi dramaet som utspiller seg i Øst-Tyskland. Det er bare Dagbladet her hjemme på berget som tar grundig feil av det som skjer denne dagen. På sin førsteside står det med store krigstyper: Barnepsykolog Magne Raundalen: La barna banne! Alle andre har skjønt at det skrives verdenshistorie disse dagene. På TV-bildene ser vi unge mennesker med store slegger som gyver løs på Berlinmuren. Følelsene får fritt spillerom når den 12 fot høye muren som har skilt Øst- og Vest-Tyskland fra hverandre, og som har omgjort Øst-Berlin til et eneste stort fengsel, i 28 år, står for fall.

De dramatiske scenene som utspiller seg denne dagen 9.november 1989, skjer bare en måned etter at Øst-Tyskland hadde feiret sitt 40 års jubileum som egen nasjon. Nyhetsmedier fra hele verden viser bilder av feirende tyskere som fjerner stein for stein av den 103 mil lange Berlin-muren, mens grensevaktene knapt nok løfter øyenbrynene. Noen måneder før ville en hver som hadde prøvd seg på noe lignende blitt skutt på stedet. Det tok 12 år å bygge denne muren, på de årene hadde 2,7 millioner menensker flyktet til Vest-Tyskland.

Berlin-murens fall symboliserte noe langt større enn foreningen mellom Øst- og Vest-Tyskland. Berlin-murens fall signaliserte selve sovjetkommunismens fall. Som dominobrikker kunne vi må se sovjetsoldater trekke seg tilbake fra det ene stedet etter det andre. Og så – omtrent to år senere – trådte Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatshov til side, og det mektige Samveldet av Sosialistiiske Sovjetrepublikker, eksisterte ikke lenger!Hva var de bakenforliggende årsakene til at dette skjedde? Hva vet vi idag, som vi ikke visste så mye om den gangen?

Du husker sikkert beretningen fra Josvas bok, om Jerikos murer?

På en måte var murene rundt Jeriko enda mer formidable enn Berlinmuren. Seks hestevogner kunne rides ved siden av hverandre, og likevel komme inn gjennom byporten. Murene rundt Jeriko var designet ikke for å holde ubevæpnede mennesker innelåst. De var laget for å holde den sterkeste hær av mennesker ute. Likevel falt Jerikos murer som et korthus. Det skjedde på grunn av en profetisk handling og bønn. Det samme skjedde med Berlinmuren.

Det faktum at Berlinmuren falt var bare den modne frukten av begivenheter som hadde pågått bakenfor de fysiske grensene av det engang så fryktede Jernteppet, som Øst-Tyskland var en del av. Det er min overbevisning at Berlinmmuren kollapset fordi de demoniske maktene som holdt den oppe, ble drevet bort.

Det er noen viktige faktorer som vi skal se litt nærmere på:

I 1980 gikk noen gudsfryktige mennesker sammen og etablerte Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, etter et kall fra Gud. Påsken samme år arrangerer ambassaden sin første av mange bønneaksjoner som ble kalt «Mordecai Outcry», hvor de satte søkelyset på den ytterst vanskelige situasjonen til de russiske jødene.

Som resultatet av denne aksjonen begynner Gud å kalle og lede små grupper av bønne-kommandoer, som reiser inn i Russland og begynner å bombardere landet med bønn fra ulike hold. Internasjonale forbønnsledere som Kjell Sjøberg, Johannes Facius, Steve Lightle og Gustav Scheller kalte sammen til en bønnekonferanse i Jerusalem. Deltagerne bad for Israel og for at at jødene i Russland skulle settes fri. I forbindelse med denne bønnekonferansen kalte Gud Steve Lightle, Johannes Facius og to andre forbedere til en spesiell bønnereise til Sovjetunionen. En måned etter at Sovjet hadde fått sin nye leder, Mikhail Gorbatsov, var teamet på plass. Deres mandat var Jes 62,10:

«Dra gjennom, dra gjennom portene! Rydd vei for folket! Bygg opp, bygg opp hovedveien! Rens bort steinene, reis banneret for folkene!»

Teamet skulle bokstavelig dra gjennom portene i Sovjetunionen og forberede veien for Exodus. De besøkte mange jødiske sentra, og alle disse stedene fant de gigantiske Lenin-statuer, som de marsjerte rundt, og proklamerte at avgudene skulle falle. Samtidig forsøkte de å finne veier som kunne brukes til å transportere jødene ut av Russland. De bad om at Gud skulle åpne en kongsvei som gjorde at jødene raskt kunne komme seg ut, når Gud åpnet dørene.

Teamet dro til Odessa, selve hovedhavnen i Ukraina, ja for hele det veldige Sovjetunionen dengangen. Der finnes det en stor trapp, og denne gikk de opp og ned, mens de bad i tunger. Det alltid nærværende russiske sikkerhetspolitiet, KGB, fulgte med dem for å forsøke å snappe opp hva disse fire forbederne gikk og snakket om!Noen år senere kunne de første skipslastene med jøder seile nettopp fra denne havnen til Haifa, og jødene som dro, gikk de samme trappetrinnene som disse fire forbederne hadde gått opp og ned mange ganger den dagen de var der. De fire forbederne hadde utført en profetisk handling, lik den jødene gjorde da de marsjerte utenfor Jerikos murer.


Sent i desember 1985 til tidlig i januar 1986, dro Facius og Lightle tilbake til Sovjetunionen med 12 andre forbedere fra flere nasjoner. Dette skulle bli deres viktigste og historiske bønneoppdrag bak Jernteppet. På nyttårsaften 1985, som var en særdeles kald natt, sto 14 bedende menn utenfor kontoret til Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatsjov i Kreml. En av forbederne hadde ganske nylig vært på Gorbatsjovs kontor, så han kunne lede de 14 til rett sted. Steve Lighte har fortalt om dette som så skjedde:

«Jeg kommer aldri til å glemme det. Vi marsjerte som om vi skulle være en kommandoenhet, og Gud gav oss en enorm glede. Mens vi marsjerte, gikk vi der med store smil. Vi rundet hjørnet, jeg har aldri sett så mye politi, KGB og militære mannskaper før. Ingen russer gikk ned den sideveien vi gikk, men der var vi. KGB agentene kom løpende, 40 eller 45 stykker. De var så forbauset at de gikk sammen med oss! De visste ikke hva vi hadde planlagt å gjøre, men jeg brydde meg ikke noe om det heller. Når vi sto rett foran døren som ledet til Gorbatsjovs kontor, så nært at jeg kunne røre ved selve døren, tok jeg av meg min hatt. Med de smilende forbederne ved min side, og med KGB som eskorterte oss, leste jeg fra Guds ord, fra 1.Sam 15,23 og 28: «Siden du har forkastet Herrens ord, har Han også forkastet deg, så du ikke lenger skal være konge... I dag har Herren revet kongedømmet over Israel fra deg, og Han har gitt det til en som er din neste, en som er bedre enn du.»Etter å ha avlevert dette budskapet, snur Steven Lighte seg, og går sammen med de andre forbederne bort fra stedet, til KGBs store forbauselse.

Seks år senere, på nøyaktig samme uke, juledagen i 1991, sitter Gustav Scheller og hans kone og ser TV i Odessa i Ukraina. Gorbatsjov er på lufta, og annonserer: Jeg trekker meg tilbake som Sovjetunionens president.På begynnelsen av 1980-tallet så kaller Gud en forbeder ved navn Tom Hess til å lede en 24 timers bønnevake i Washington DC. Dette førte blant annet til at Hess etablerte Jerusalem House of Prayer for All the Nations, med beliggenhet på Oljeberget i Jerusalem. I 1985, mens Tom Hess ledet et bønneteam til Egypt og Israel, var han oppe på Sinai-fjellt, da Den Hellige Ånd ledet ham til å reise til USA og Russland for å forberede jødene for et fremtidig exodus. Sent på året i 1986, føler Tom Hess seg ledet til å ta et team på 38 jødiske og hedningekristne menn og kvinner på en bønnereise til Russland. Teamet reiste både til St.Petersburg hvor de traff jødiske opposisjonelle, som de oppmuntret, og til Moskva hvor de marsjerte rundt Kremls murer i stille bønn. På den Røde plass, sto de samlet og ba om at jødene måtte få muligheten til å forlate Sovjetunionen.

På Yom Kippur besøkte forbønnsteamet en jødisk synagoge i Moskva, hvor de hadde muligheten til å få gitt videre noen bibler de hadde med seg.

Dette strategiske besøket skjedde samtidig med stormaktsmøtet på Island mellom USAs president Ronald Reagen og Gorbatsjov. Når gruppen med forbedere endelig var kommet hjem sto de oppe på Oljeberget og ropte de til landet i Nord om å gi slipp på jødene der, i Herrens navn.

I løpet av noen få dager etterpå gikk Sovjetunionen overraskende med på å la 12.000 jøder få emigrere til Israel i løpet av en to års periode.

Tom Hess ledet også et bønneteam til Sovjetunionen våren 1987. Dette teamet hadde ett mandat. De skulle gjennom bønn angripe roten til det kommunistiske systemet. Kommunismen hadde da gjort 70 prosent av den menneskelige rase til slaver. Når teamet kom til Moskva, talte Gud til noen i teamet om Dan 12,1. «På den tiden skal Mikael stå fram som den store fyrsten som står vakt over sitt folks barn.» Ut fra dette ordet talte Gud til forbederne ay erkeengelen Mikael på nytt var sendt av Gud for å sette jødene fri fra deres fangenskap, denne gangen i Sovjetunionen. Det var nok ingen tilfeldighet at de fikk dette ordet da de sto i selve hovedmuseet i Kreml, som heter Erkeengelen Mikaels kirke, da de ba om at jødene måtte settes fri.Bønneteamet til Hess marsjerte også utenfor Kremls murer i bønn. I alt ledet Tom Hess 10 slike bønnereiser til Sovjet.

Steve Lightle tok også et bønneteam bestående av 12 medlemmer til Moskva i forbindelse med 70 års jubileet til Bolsjevik-revolusjonen. Disse stilte seg utenfor bygningen hvor Lenin i1917 hadde signert Sovjetunionens konstitusjon. Der skrev de i bønn ut en ny grunnlov basert på Guds ord.

Vi begynte å se bønnesvarene fra dette bønneoppdraget i 1988, da Gorbatsjov forandret deler av Sovjetunionens konstitusjon og tok initiativet til å skrive en ny året etterpå. Når vi kom til året 1990 , så vi at russiske jøder var begynt å emmigrere, men det beste sto ennå foran dem.Nå talte Gud til sine venner på nytt. Du forstår det at Gud taler konkret til de som vil tre inn i en forbønnens tjeneste. Hos profeten Amos, i Amos 3,7 kan vi lese: «For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere profetene.»

I 2.Kong 6 finnes det en forunderlig historie om kongen i Syria, som den gangen lå i krig med Israel. Den syriske kongen lurte på om de kunne ha en forræder i rekkene, siden Israels konge visste så godt hva som den syriske kongen planla. Da er det at en av kongens menn sier. «Det er Elisja, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer.»

Det samme skjer i vår tid. Fordi Nordens Farao, Gorbatsjov, avviste å la Guds folk fare, så åpenbarte Gud for forbederne at Han, Israels Gud, kom til å ryste verdens økonomi, og da i særdeleshet Sovjetunionens økonomi.Bevæpnet med dette profetiske ordet stilte noen forbedere seg utenfor Økonomiens Hus, det som tilsvarer USA's Wall Street, natten til 17. oktober 1987. De bad da ut det profetiske ordet de hadde fått. Steve Lightle, som var en del av dette bønneteamet, forteller at de så forlot Moskva, og mandag 19. oktober kom det finansielle krasjet. Samtidig med at dette bønneteamet er på plass i Moskva, og handler på det profetiske ordet de hadde fått, er det andre forbedere i USA som får nøyaktig det samme ord om det som er i ferd med å skje på børsene verden over. Det er veldig lenge siden jeg har sluttet å tro på tilfeldigheter!

I juli 1988 skjer det noe bemerkelsesverdig. Da markeres 50 års jubileet for det som skjedde i Evian, en liten fransk by beliggende ved stranda til den vakre Geneve-sjøen. Et halvt århundre tidligere kom statsledere fra 38 nasjoner sammen, etter forespørsel fra USAs president Franklin D. Roosevelt. Det som var samtaleemnet på denne konferansen var hvordan de skulle få seks millioner jøder ut av Tyskland og Østerrike, men noen løsning fant ikke sted. I stedet havnet seks millioner jøder i hendene på den gale østerriske diktatoren Adolf Hitler.50 år senere, i det som profetisk kan sees på som Jubelåret, kom forbedere sammen fra de samme 38 nasjonene sammen til en bønnekonferanse i Berlin. En liten gruppe dro også til Evian. Delegatene møttes etter at Gud hadde kalt dem sammen, og sammen ba de om tilgivelse for det som hadde skjedd i Evian 50 år tidligere. Da hadde jødene blitt forrådt av verdens nasjoner. Denne profetiske handlingen var viktig. Grunnlaget var lagt for at kongeveien for jødene ut av Sovjetunionen kunne tas i bruk!

I september åpnet Ungarn sine grenser, og iløpet av seks måneder adde 220.000 øst-tyskere flyktet til Vesten. Sovjetunionen ble rystet i sine sammenføyninger. Jernteppets fall førte til at flere av de gammeltestamentlige profetiene som ennå ikke var blitt oppfylt, nå gikk i sin oppfyllelse. Som denne fra Jes 31,8-10:

«Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit. Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efria'im er min førstefødte. Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin hjord.»

16 måneder etter botsbønnene som ble bedt i Berlin og Evian, falt Berlinmuren. Og med Berlinmuren hele det mektige ateistiske Sovjetunionen, hvor religionen var bestemt å utryddes. Jeg tror Gud valgte ut Mikhail Gorbatsjov. Han var Guds redskap. Hans bestemor, fortelles det, var en hengiven kristen. Hun tilhørte baptistene og var kjent som en forbeder og bønnekvinne.

Ingen kommentarer: