lørdag, november 08, 2014

Å hjelpe de hjelpeløse til menneskeverd

'Når vi begynner å hjelpe de svake og de fattige slik at de kan reise seg, vil alle begynne å forandres. De som har makt og rikdom vil begynne begynne å ydmyke seg, og de som reiser seg vil legge bak seg behovet for å være et offer, deres behov for å sinte eller deprimerte.

Dette er livets spiritualitet, som hjelper mennesker til å reise seg og ta sin plass.

Dette er ikke dødens spiritualitet. Jesus vil at de som er blitt knust skal reise seg og de som har makt skal oppdage at det er en annen vei - en vei som handler om å dele og vise medfølelse'.

(Jean Vanier i 'Living Gently in a Violent World, side 71-71)

Ingen kommentarer: