tirsdag, november 18, 2014

En tjeneste av helbredelse og forsoning

'Hvordan vitner kirken om Kristus i verden?', spør Henri Nouwen.

Han svarer: 'Først og fremst gjennom å gjøre Jesu kjærlighet synlig for de fattige og de svake. I en verden som hungrer etter helbredelse, tilgivelse, forsoning og, mest av alt, kravløs kjærlighet, må kirken lindre den hungeren gjennom å tjene.

Hvor som helst vi metter de sultne, kler de nakne, besøker de ensomme, lytter til de foraktede og bringer enighet og fred til de uenige, forkynner vi en levende Kristus, det være seg om vi taler om Ham eller ikke.

Det er viktig at vi, hva vi enn gjør og hvor vi enn går, forblir i navnet Jesus. Det er Han som har sendt oss. Uten Hans navn mister vår tjeneste sin kraft'.

(Oversatt fra Henri Nouwen: Bread for the Journey).

Ingen kommentarer: