lørdag, november 22, 2014

Det liv som leves felles bærer frukter

'Vårt samfunn oppmuntrer individualismen. Vi får stadig oppfatningen at alt vi tenker eller gjør er en personlig prestasjon som fortjener spesiell oppmerksomhet', skriver Henri Nouwen.

Så legger han til: 'Men som mennesker som tilhører de helliges fellesskap vet vi at det som har åndelig verdi ikke er et resultat av prestasjon men frukten av et liv i fellesskap.

Hva vi vet om Gud og Guds kjærlighet, hva vi vet om Jesus - Han liv, død og oppstandelse - hva vi enn vet om kirken og dens liv, er ikke noe vi har kommet på og bør belønnes for. Det er en kunnskap som formidles til oss gjennom tidsaldrene fra Israels folk og profetene, fra Jesus og de hellige og fra alle som har vært med og formet våre hjerter.

Den sanne åndelige innsikten tilhører de helliges fellesskap'.

(Oversatt fra Bread for the Journey)

Ingen kommentarer: