onsdag, november 26, 2014

Tjenesten og det åndelige livet

'Alle Jesu ord og handlinger kommer fra Hans inderlige relasjon med sin Far', skriver Henri Nouwen:

'Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld'. (Joh 14,10-11)

På samme måte som alle Jesu ord og gjerninger kommer ut fra Hans fellesskap med Far, må også alle våre ord og gjerninger komme fra vår relasjon med Jesus:

'Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til min Far. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre ...' (Joh 14,12-13)

Det er denne djupe sannhet som viser oss relasjonen mellom det åndelige livet og det tjenende livet'.

Ingen kommentarer: