mandag, november 03, 2014

Samfunn med Den Hellige Ånd, del 1

I den apostoliske velsignelsen, gjengitt i 2.Kor 13,13, omtaler apostelen Paulus det å ha 'samfunn med Den Hellige Ånd'.

Hva som ligger i dette begrepet er for mange kristne noe ukjent. Mange har ikke noe forhold til Den Hellige Ånd.

Likevel - Det nye testamente har veldig mye å si om den tredje personen i Guddommen. I denne artikkelen skal jeg gi deg noen eksempler, og vise hvor avhengige vi er av Den Hellige Ånd, hver eneste dag. Der hvor annet ikke er oppgitt er Norsk Bibel 88/07 benyttet.

*Helligånden er evig GUD.
'For det er tre som vitner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Èn'. (1.Joh 5,7. Bibelen Guds Ord oversettelsen 1997)

*Helligånden er MIN TRØSTER.
'Men Trøsteren, som er Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn ...' (Joh 14,26. King James Bibelen på norsk)

*Helligånden er MIN HJELPER
'Men når min Far i himmelen har sendt dere Hjelperen, sin Hellige Ånd, som skal være hos dere i mitt sted, da skal Hjelperen lære dere alt og minne dere om alt det jeg har lært dere'. (Joh 14,26. Nye levende Bibelen på norsk).

*Helligånden er VINDEN fra himmelen
'... som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset' (Apg 2,2)

*Helligånden er GUDS ÅNDEPUST 
'... og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel'. (1.Mos 2,7)
'Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!' (Joh 20,22)

*Helligånden er LEVENDE VANNSTRØMMER
'Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann'. (Joh 7,38. 2011 oversettelsen)

*Helligånden er GLEDENS OLJE
'... gledens olje istedenfor sorg' (Jes 61,3)
'... har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre'. (Salme 45,8)

(fortsettelse)

Ingen kommentarer: