lørdag, november 01, 2014

De salige døde i Kristus

I den kommuniteten jeg tilhører - Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby - leses Åpenbaringsboken helt mot slutten av kirkeåret.

Det er ikke tilfeldig. Slik gjøres det i mange kommuniteter, fellesskap og kirker, verden over. Åpenbaringsboken er en del av kirkeårets rytme. Denne rytmen hjelper oss til å leve med Jesu liv: inkarnasjonen, undergjerningene og undervisningen, lidelseshistorien og oppstandelsen, himmelfarten. Pinsen.

Åpenbaringsboken hjelper oss til å være himmelvendte og himmellengtende. Og mens Åpenbaringsboken leses dukker Allehelgensdagen opp. Gjennom kirkeåret følger vi som deltar i gudstjenstefeiringen i Kristi himmelfartskapellet et synaxarium - som er en samling fortellinger om kirkens martyrer og helgener.

Men martyrskaren og helgenskaren er stor. Det finnes ikke nok dager i året til å kunne fortelle alle deres historier. Der kommer Allehelgensdagen oss til hjelp. Da minnes vi også de navnløse skarene som har gått hjem til Gud.

Allerede i den tidlige kirken begynte man å minnes de som var gått foran, de hellige som døde i troen på Kristus. Man mintes deres dødsdag.

Hebreerbrevets forfatter skriver om 'den store skyen av vitner' som er hjemme hos Gud. De som er døde i Kristus. Mange av dem etterlot seg et sterkt vitnesbyrd om levd liv. Til inspirasjon for oss. Dette er en dag for å minnes dem. En dag for takknemlighet.

For meg personlig er de helliges historie en viktig del av min hverdagstro. Jeg bærer med meg minnene om levd liv, om hellig liv. Når man så opplever vanskelige tider så kan man minnes dem som har gått foran. Som har nådd målet. Som holdt ut.

I går feiret vi Reformasjonsdagen. At Reformasjonen var nødvendig er hevet for en hver tvil. Men enkelte tror at markeringen av helgenene forsvant med Reformasjonen. Det stemmer ikke. Martin Luther mente det var riktig å ære helgenene. I den augsburgske bekjennelsen står det nemlig i artikkel 21:

'Om helgendyrkelsen lærer de at man kan minnes de hellige, for at vi kan etterligne deres tro og gode gjerninger, enhver etter sitt kall'.

Det stemmer godt overens med Hebr 13,7:

'Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til de utgang deres livsferd fikk. og følg etter dem i deres tro'.

La oss bruke Allehelgendagen til å minnes de som har gått foran - og la oss følge etter dem i deres tro!

Her finner du en svært god artikkel av Tomas Sjödin om det å miste en av sine kjære, og om himmellengsel og Allehelgens dag:

http://m.gp.se/nyheter/goteborg/1.2534168-tomas-sjodin-vad-roligt-det-skall-bli-

Ingen kommentarer: