mandag, desember 07, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 22

Nå, ved begynnelsen av den andre uken i advent, har jeg oversatt en bønn av Christine Sine, som jeg synes var så god og som jeg håper mange vil be sammen med meg:

I denne adventstid venter vi Kristi komme. Kom, Herre Jesus, kom til oss denne dagen. Vi venter på Ditt komme. Vi venter på at Guds åpenbarende lys skal komme. Kom, Herre Jesus, kom til oss denne dagen. Vi venter på Ditt komme. Vi venter på Guds frelsende håp. Kom, Herre Jesus, kom til oss denne dagen. Vi venter på Ditt komme. Vi venter på Guds forløsende barn. Kom, Herre Jesus, kom til oss denne dagen. Vi venter på Ditt komme.

Pause. Tenn det første adventslyset.

Vi venter på Livets Gud.
Vi venter på Kristi kjærlighet.
Vi venter på Sannhetens Ånd.

Kom ned, kom i oss, bli i oss.

Vi venter i forventning på Ditt komme.
Vi venter i håp på Dine løfter.
Vi venter i glede på Din frelse.

Kom ned, kom i oss, bli i oss.

Kom inn i våre hjerter slik at vi kan elske Deg.
Kom inn i vårt sinn så vi kan kjenne Deg.
Kom inn i våre liv slik at vi kan tjene Deg.

Kom ned, kom i oss, bli i oss.

Les dagens skriftsted fra Bibelen.

Løftets barn, kom!
Du som åpenbarer Gud, kom!
Du som bringer liv, kom!

Kom til de som er slått og ramponert.
Kom til de foraktede og forkastede.
Kom til alle hvor Guds bilde fortsatt er forvrengt.

Vi venter i forventningsfull glede.

Kom ikke som en fjern keiser men som et hjelpeløst barn.
Kom ikke som en prins i et forgylt slott, men som en fortrengt og skremt flyktning.
Kom ikke som en maktens mann, men i kjærlighet og medlidenhet.
Kom til de marginaliserte, lik gjetere på marken.
Kom til de fremmede, som De vise menn langt bortefra.
Kom til rike og fattige, mann og kvinne.

Vi venter i forventningsfull glede.

Kom og velsign hele skaperverket med kjærlighet.
Kom og bring frelse til jorden.
Kom og regjere med rettferd og i fred.
Kom Løftets barn, åpne våre hjertets vinduer.
Kom Medfølende Kristus, åpne dørene til vårt hjem.
Kom Fredsfyrsten, og åpne veiene inn til våre liv.

Vi venter sammen med all verdens folk.

Vi tenner det andre lyset.

Håpets Kristus, vi ønsker Deg velkommen!
Livets Kristus, vi ønsker Deg velkommen!
Herlighetens Kristus, vi ønsker Deg velkommen!

Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i all evighet.
Amen.

Kom, Herre Jesus, og led fangene ut av deres fengsler.
Kom, Herre Jesus, for vi stoler på Kongenes Konge.
Kom og bring fred midt i krigens redsler.
Kom, Herre Jesus, for vi stoler på Kongenes Konge.
Kom for å bring trøst til de sørgende.
Kom, Herre Jesus, for vi stoler på Kongenes Konge.
Kom for å gi overflod der sulten herjer.
Kom, Herre Jesus, for vi stoler på Kongenes Konge.
Kom for å gi undertrykte rettferd.
Kom, Herre Jesus, for vi stoler på Kongenes Konge.

Kristus, vår Frelser, kommer og vi ønsker Ham velkommen!
Ikke som en konge, men som et barn.
Ikke som en mester, men som en tjener.
Ikke som en kriger, men som fredens mann.
La oss ta på oss lysets drakt denne dagen.
Og kle oss selv med Kristus.

La oss kle på oss håp som kan veilede oss.
La oss ta på oss kjærlighet som omfavner oss.
La oss ta på oss glede som holder oss oppe.
La oss ta på oss fred som inspirerer oss.

La oss ta på oss lysets drakt denne dagen.
Og kle oss selv med Kristus.
Vi venter på en dag med rettferd.
Vi venter på rettferdighetens morgengry-
Vi venter på at lyset skal komme.
Vi venter på fredens advent.
La oss ta på oss lysets drakt denne dagen.
Og kle oss selv med Kristus.
Amen.

Ingen kommentarer: