fredag, desember 04, 2015

Vi trenger hverandre

'Det tar tid før hjertet har nådd modenhet ... Litt etter litt, mens vi lever og arbeider med andre, spesielt om vi får god veiledning, lærer vi å bryte ut av vårt selviske skall og selvsentrerte ego hvor vi forsøker å være briljante og vise fram vår egen godhet, visdom og makt.

Vi mottar og gir videre de slagene livet gir oss. Vi trenger å oppdage at det er andre lik oss som har gaver og behov; ingen av oss er verdens sentrum. Vi er bare en liten, men viktig, del av vårt univers. Vi har alle en viktig del å spille. Vi trenger hverandre'.

Jean Vanier i Becoming Human, side 58-59. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: