torsdag, desember 10, 2015

Den 40 dagene før jul: Dag 25

Jeg kom hjem litt sent her om kvelden. Det var mørkt ute. Fra huset vårt lyste det. I vinduet en syvarmet lysestake og i verandadøren en julestjerne. Huset er pyntet til advent. Plutselig ble jeg fylt av en slik uendelig takknemlighet. Jeg kjente det i kroppen.Takknemlighet over å ha et hjem, og djup takknemlighet over å ha en kone, en hustru, som May Sissel. Som gjør alt så vakkert og som fyller hele huset med sitt gode nærvær.

'En god kone', skriver kong Lemuel, 'hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd'.

Ja, hvem finner henne! Jeg har funnet henne! Og jeg vet jeg er heldig. Det er May Sissel som holder vår lille familie sammen. Hun er ikke bare min kone, men også mor til våre barn.

Tenk på hva mor betyr, og hva mødre har betydd - for familien, for samfunnet. Og i disse dagene før jul: alltid travle, alltid ivrige etter å gjøre det gode, sørge for andre. Nesten litt for mye av det gode innimellom når de skal rekke med alt - også det som ikke trengs.

Nei, dette er ikke en artikkel om kjønnsroller, men en hyllest! En hyllest til 'den gode kone', og skaper et hjem. Som er den trygge rammen rundt alt som skjer. Som skaper lykken.

Kong Lemuel er ikke i tvil når han beskriver henne:

'Hennes manns hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke. Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager. Hun sørger for ull og lin og hennes hender arbeider med lyst. Hun er som en kjøpmanns skip, hun henter sitt brød langveis fra. Hun står opp mens det ennå er natt, og gir sine husfolk brød og sine piker deres arbeid for dagen. Hun tenker på en mark og får tak i den. For det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke. Hun merker at det går godt med hennes arbeid, hennes lampe slokker ikke om natten. Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingrer tar fatt på teinen. Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige. Hun frykter inne snøen for sitt hus, for hele hennes hus er kledd i skarlagensfarget ull. Hun gjør seg tepper, fint lin og purpur er hennes kledning. Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste. Hun lager skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøpmannen. Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid. Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. Hun holder øye med hvordan det går med hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke. Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig. Hennes mann står opp og roser henne: Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle! Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses. Gi henne av hennes arbeids frukt, hennes gjerninger skal prise i byens porter'. (Ord 31,10-31)

Dette er en veldig god dag til å vise takknemlighet overfor sin kone og sin mor! En god dag å kjøpe en stor blomsterbukett og si: Jeg elsker deg!
Prøv så skal du se om ikke denne 25 dagen før Kristi fødselsfest ikke er en velsignet dag.

Ingen kommentarer: