søndag, desember 06, 2015

Å oppdage vår evne til å gi liv og håp

'Våre hjerter, ånd og intellekt trenger å bli vekket og gitt føde. 

Når mennesker oppdager sin egen kapasitet til å gi liv og håp til andre, så vil de ønske å gi mer. 

Det er krefter av selviskhet og frykt i hver eneste av oss, men der hvor det er god næring, så vil kjærlighetens kraft vokse. 

I L'Arche har vi forstått dette: hvis assistentene som arbeider her ikke holdes oppe og hjelpes til å se meningen og verdien med deres daglige liv, så vil apatien sette inn og deres evne til å lytte og være oppmerksomme svinne hen. Men får de god næring, så vil de gi liv.

Jean Vanier. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: