tirsdag, desember 29, 2015

Håper å kunne samle minst 30.000 pastorer for å be i Washington DC

Amerikanske bedere satser stort i 2016. 9.april håper de å kunne samle 30.000 pastorer, menighetsledere og bedere i Lincoln Memorial i Washington DC.

I 2012, etter å ha vært pastor i over 25 år, grunnla Lewis og Rachel Hogan, det de kaller 'Awakening USA' (Våkn opp, Amerika). Hensikten bak dette initiativet er å beskytte liv, styrke pastortjenesten og be for vekkelse og fornyelse. Hovedfokus er på pastorer og menigheter for å vekke dem til å ta ansvar for den åndelige situasjonen i Amerika.

På begynnelsen av 2014 talte Herren til Lewis og Rachel om å lansere en stor bønnesamling for nasjonale pastorer og kristne ledere i den hensikt å bevisstgjøre dem for et nasjonalt ansvar for en åndelig oppvåkning. Samlingen skulle holdes i Washington. Som et resultat av denne tiltalen fra Herren ble UnitedCry en realitet. På norsk blir dette noe slikt som: Forenet rop.

Lewis Hogan er overbevist om at de problemene Amerika står overfor ikke er politiske, men åndelige. Mandatet for den store nasjonale bønnesamlingen har Hogan hentet fra profeten Joel:

'Blås i horn på Sion! Lys ut en hellig faste! Rop ut en høytidssamling! Samle folket, innvi forsamlingen! Kall de gamle sammen! Samle de små barna, også de som dier mors bryst! La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer! Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære, så hedningene får herske over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?' (2,15-17)

Datoen for samlingen i Washington er ikke tilfeldig valgt:

2. april 1865 var det slutt på den amerikanske borgerkrigen
2. april 1906 ble vekkelsen i Azuza Street født
2. april 1945 ble Dietrich Bonhoeffer martyr

Med bakgrunn i disse tre viktige hendelsene vil de som deltar i denne store bønnesamlingen be for:

* Omvendelse for sin nasjons synder
* Om vekkelse og fornyelse
* Større engasjement blant pastorer og ledere.

Ingen kommentarer: