fredag, desember 25, 2015

30.000 jøder gjorde Aliyah i 2015

Nettutgaven til The Jerusalem Post melder i dag at 30.000 jøder gjorde Aliyah til Israel i 2015. I fjor var tallet 26.500.

Tilbakevendingen til Israel har hatt en jevn økning de siste årene, melder The Jewish Agency. Nå kommer det mange jøder fra Frankrike og Ukraina. Talsmannen for The Jewish Agency, Natan Sharanskij, kaller årets Aliyah for 'et gjennombruddets år'.

Frankrike er det landet som flest jøder nå forlater for å reise hjem til Løfteslandet. I 2013 immigrerte 7.000 jøder fra Frankrike. I år er tallet 7.900. Årsakene er mange. For noens vedkommende dreier det seg om frykt for sin sikkerhet, terror-angrep og dårlige økonomiske utsikter. Mange oppgir at de frykter den økende anti-semittismen.

Natan Shananskij hadde håpet at så mange som 10.000 jøder ville forlate Frankrike etter terrorangrepene mot landet, men så mange ble det ikke. Men det er mange som vurderer å gjøre aliyah med det første. Det har vært en jevn strøm av jøder bosatt i Frankrike som har immigrert til Israel bare de siste månedene.

I 2014 immigrerte 5921 jøder fra Ukraina. I år er tallet 6953. Det utgjør omlag 2 prosent av den jødiske befolkningen i landet.

Dette er en oppfyllelse av blant annet Jes 60,4-5 og 8-9:

'Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. De skal de se det og ståle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg ... Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Ja, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene og fører dine barn hit fra det fjerne, deres sølv og gull kommer med dem - for Herrens, din Guds navns skyld, for Israels Helliges skyld, for han herliggjør deg'.

Ingen kommentarer: