fredag, desember 18, 2015

Slik kjente jeg Henri Nouwen. Del 2

Her fortsetter serien om Henri Nouwen. Første del av denne serien ble publisert onsdag 16.desember:

Henri Nouwen hadde en bemerkelsesverdig gave når det gjaldt å kommunisere med andre gjennom det talte eller skrevne ord. For ham var troen en utforskning uten ende, en pilegrimsreise uten sammenligning. Han produserte en flom av bøker, mange av dem er fremdeles å skaffe. Få forfattere av religiøse bøker er blitt så viden lest og oversatt til andre språk. År etter død influerer han fremdeles livene til mange mennesker. (Han døde relativt ung, bare 64 år gammel, i 1996). 

I likhet med Thomas Merton, var han av den overbevisning at forholdene mellom Øst- og Vestkirken, handler mer om en prosess bestående av integrering av åndelig liv, enn av akademiske teologiske konferanser. Som Thomas Merton selv sa det i 'Conjectures of a Guilty Bystander':

"Hvis jeg kan forene i meg selv tanken og fromheten til den østlige og vestlige kristendommen, de greske og latinske fedrene, de russiske og spanske mystikerne, kan jeg forberede i meg selv foreningen av splittede kristne. Fra denne hemmelige og uutalte enheten i meg selv kan det en dag komme en synlig og manifestert enhet av alle kristne. Hvis vi ønsker å bringe sammen det som er adskilt, så kan ikke det skje ved at vi tvinger en fraksjon over på den andre. Gjør vi det, er det ingen kristen enhet. Da er den politisk, og vil føre til enda flere konflikter. Vi må favne alle de delte verdener i oss selv og overgi dem til Kristus".

Henri Nouwen vendte ofte tilbake til dette sitatet. 

(fortsettes)

Ingen kommentarer: