mandag, desember 14, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 29

Den siste tiden har jeg latt meg utfordre av Jesu ord om å 'gjøre disipler'. Den siste befalingen Han etterlater seg, før himmelfarten. Vi har jo holdt på ganske lenge med å forkynne, og det er blitt mange troende, men så få disipler. Ikke noe sted i Det nye testamente har jeg funnet den såkalte 'frelsesbønnen', den som handler om å 'invitere Jesus inn i hjertet', men jeg finner ganske mye som handler om å omvende seg, forlate alt og følge Jesus.

Jeg har også latt meg utfordre av det Jesus sier - også mot slutten av sitt liv - hvor Han spør om jeg gjenkjenner Ham i de fremmede, de fattige, syke, de som sitter i fengsel.

Men jeg har også forundret meg over at Jesus ikke snakker om hva vi måtte tro om jomfrufødselen, eller tungetalen, eller et annet lærespørsmål. Ikke det at ikke læren er viktig. Hva vi bekjenner er absolutt viktig. Men i denne sammenhengen handler det mer om hvordan denne bekjennelsen får sitt uttrykk. I levd liv.

For vi er troende til litt av hvert, og det blir mange ord ut av det. Jesus kommer neppe til å spørre oss hvilke bibelord vi lærte utenat, eller om vi kan den rette forståelsen på noen av grunnspråkene. Men Han kommer garantert til å spørre oss om hva vi gjorde med de fremmede, de fattige, de syke eller de som sitter i fengsel. Han vil etterlyse den kroppsliggjorte troen. Den troen som ble levd ut. Som fikk bein og armer.

Jeg tenker på de syke og ensomme. De har mange menigheter glemt.

Jesus i brødkø, slik litografiet forteller oss, slipper ikke tak i meg.

Nei, jeg burde ikke gi mine lesere dårlig samvittighet nå før jul. Vi har det jo så travelt med å få alt i stand til julaften. Jeg forstår det.

Men det er noe som ikke stemmer. Når vi produserer så mange troende, og så få disipler. Hvor mange har vi disippelgjort dette året? Og hvor mange vil vi investere i neste år? Hvem kan vi være en åndelig far eller mor for?

'Da trådte Jesus fram og talte til dem: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende'. (Matt 28,18-20)

Ingen kommentarer: