tirsdag, desember 15, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 30

'Julen er å ta imot Jesus som venn og bror', synger en av mine favorittsangere, Hilde Svela. Så sant det er. Julens budskap sprenger alle rammer. Den er himmel på jord!

For meg personlig har ordene fra prologen til Johannes-evangeliet, blitt spesielt levende disse adventstiden:

'Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss' (Joh 1,14). 

Bokstavelig står det: 'slo sitt telt opp iblant oss'.

Den Gud, som i Den gamle pakt, synes langt borte, og utilgjengelig for folk flest, kommer så nær at Han slår opp sitt telt på et stykke jord. Han får en adresse, først i en stall på Betlehemsmarkene, så i et hus i Nasaret. Han deler kår med mennesker flest.

Han ble menneske.

Og var likevel Gud.

Så nær at Han blir venn og bror. Det er virkelig himmel på jord - med alt hva det medfører. Tenk det, alt hva himmelen er og representerer finnes i Ham som slår opp teltet sitt midt blant menneskene.

'Min høyt elskede venn og bror'. Slik presenterte broder Charles av Jesus Frelseren, for mennesker han kom i kontakt med. Det tiltaler meg veldig. Det er ord som taler om personlig erfaring med 'Gud kommet i kjød'. En Gud som ser meg, og som solidariserer seg med menneskene.

Ingen kommentarer: