tirsdag, desember 01, 2015

Å slappe av

'Jeg innser mer og mer at det er mange som ikke vet hvordan de skal slappe av. Det tok lang tid før jeg lærte dette. 

Selvsagt vet folk at de må sove, men hvile er langt mer enn det. Dessuten kan søvn være en måte å unnslippe virkeligheten, en flukt, en slags depresjon.

Virkelig hvile fornyer vår energi slik at vi kan kjempe for fred og sannhet med mer styrke, entusiasme og håp. Så hvile handler om å finne nye energikilder, og bli bekreftet og støttet av den oppvåkningen denne energien gir. Det er å gjenoppdage tilliten til vår oppgave og hva som befinner seg på djupet av oss. Det er det motsatte av å slumre i tristhet, av apati og mangel på selvtillit og tvil. 

Virkelig hvile innebærer å slappe av med venner ved å feire sammen med dem, latter, sang, humor. Det innebærer å føle seg vel og lykkelig i kropp, i huset, i familien og i fellesskapet'.

Jean Vanier i Our Journey home, side 154. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: