søndag, desember 06, 2015

Hanukkah eller tempelvielsens fest

I dag deler vi gleden med alle våre jødiske venner som feirer Hanukkah - lysfesten.

Hanukkah festen begynner nemlig i dag, på den 25. Kislev i følge den jødiske kalenderen. Festen varer i åtte dager. Dagene er ikke helligdager i vanlig forstand. Det er for eksempel lov å arbeide, men jødene deltar gjerne i festlige samvær disse dagene.

Hanukkah er til minne om den jødiske oppstanden, ledet av Juda ha-Makkabi, eller Juda Makkabeeren, som vi kaller ham og hans brødre. Oppstanden førte til en ny jødisk selvstendighet som skulle vare ved i omlag 100 år. Ved gjeninnvielsen av Tempelet, som skjedde nettopp på den 25.Kislev. Da var det gått tre år siden den gresk-syriske kongen Antiokhos 4 Epifanes vanhelliget Tempelet i Jerusalem som ledd i sin helleniseringsprosess.

Ved gjeninnvielsen av Tempelet skal man ha funnet igjen hellig tempelolje, men det var bare olje nok for en dag. Gud sørget for et under og denne oljen brant i hele åtte dager. Det holdt for å kunne klare å lage ny olje.

Hver kveld tenner man derfor et lys for hver av disse åtte dagene for å minnes dette underet. Lysene settes i en spesiell stake som har plass for åtte lys. Denne lysestaken settes i vinduskarmen eller på et annet synlig sted.

I den jødiske tradisjonen som kalles sefardisk - etterkommerne av de jødene som var fordrevet til Spania og Portugal - leses gjerne Salme 30 når lysene tennes:

'Jeg vil opphøye deg, Herre! For du har løftet meg opp, og du har ikke latt mine fiender glede seg over meg. Herre min Gud! Jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du har ført min sjel opp fra dødsriket. Du holdt meg i live så jeg ikke skulle gå i graven. Lovsyng Herren, dere hans fromme! Pris hans hellige navn! For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen er det frydesang. Men jeg sa i min trygghet: Aldri i evighet skal jeg rokkes! Herre, i din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt åsyn, da ble jeg forferdet. Til deg, Herre, ropte jeg, og ydmykt ba jeg til Herren: Hva vinning er det i mitt blod, at jeg farer ned i graven? Vil vel støvet prise deg, vil det forkynne din trofasthet? Hør, Herre, og vær meg nådig! Herre, vær du min hjelper! Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær, og har ombundet meg med glede, for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre, min Gud! Jeg vil gi deg takk for evig'. (Norsk Bibel)

Feiret så Jesus Hanukkah? Helt sikkert! Han var jo jøde.

Evangelisten Johannes forteller oss følgende: 'Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gikk omkring i templet, i Salomos søylegang'. (Joh 10,22-23) Det er i forbindelse med Hanukah at Jesus overfor jødene som er samlet der bekrefter at han er ett med Faderen: 'Jeg og Faderen er ett'. (v.30).

I dag skal jeg både tenne det andre lyset i adventsstaken, men også et ekstra lys for Hanukkah.

Ingen kommentarer: