mandag, desember 28, 2015

Nattverdmystikken - del 1

Jeg ble sittende å bla i tidsskriftet Over Alt i går kveld. Nr jeg bladde i er en samling av artikler av Edin Løvås, og mår jeg blar igjennom det kjenner på en slik djup takknemlighet for hva den mannen har fått bety for Kristi kropp - og for meg.

Artikkelen jeg stanset ved er en artikkel om Herrens måltid. Den velsignet meg, og jeg er sikker på at den vil velsigne deg også. Den er litt lang for bloggen, så jeg har valgt å dele den opp i to deler:

'Den eneste formen for mystikk som den lutherske kirken har tatt vare på, er nattverden'. Dette hørte jeg en gang i min ungdom. Helt stemmer det nok ikke. Et eksempel er det bønnelivet som utfoldet seg i pietismens blomstringstid. Det var så inderlig og mettet med kjærlighet til Kristus at det nettopp var uttrykk for mystikk, for Kristusmystikk.

Men det er riktig at nattverdmystikken har vært levende i den lutherske kirken helt siden reformasjonen. Luther har prentet inn i hodene på millioner av barn og voksne at vi får del i Kristi legeme og blod i og med og under skikkelse av brød og vin. Dette er godt sagt og stemmer med Skriften. For hva sier Paulus:

'Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det oss ikke del i Kristi legeme?'

Like fullt er det nettopp denne bibelske sannheten som har vært diskutert både heftig og langvarig i kirkens historie. 'Nattverdstrid' er et fryktelig ord, men det forteller oss hva som har skjedd gang på gang. 

På Sandom retreatsenter ble vi fort enige om at vi skulle klamre oss til Paulusordet i 1.Kor 10,16, men uten å utlegge det eller tolke det. Vi tok det inn i vår nattverdliturgi. Og vi våget oss til å ta bort spørsmålstegnet, slik at det nakne budskapet ble stående. På den måten regnet vi med å unngå strid. Det har vi også gjort. 

Nattverden har andre sider. Den er et minnemåltid. Jesus sier jo at vi skal bruke nattverden for å minnes ham. 'Se på hva jeg gjør når jeg bryter brødet', sier jeg ofte når jeg forretter. 'Akkurat som Jesu legeme ble brutt i døden, slik bryter jeg nå dette brød. Se også på det jeg gjør når jeg løfter kalken og velsigner den. I denne kalken er den vin som minner oss om det blod som rant på Golgata kors'. I blant legger jeg til: 'Sitt ikke med hodet bøyd og øynene lukket. Følg med i handlingen. Den vil minne deg om Jesu død'. 

Og de som har meditativ trening samler sitt sinn, åpner for den indre bibelske verden og ser samtidig både brødet som blir brutt, kalken som blir løftet og Jesus på korset. 

(fortsettes)

Ingen kommentarer: