fredag, desember 11, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 26

En av forutsigelsene om den Messias som skulle komme finnes hos profeten Jesaja:

'Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er Gud'. (Jes 7,14 gjengitt i Matt 1,23) 

Jeg har tenkt mye på dette de siste dagene: Gud med oss. Det er jo ganske utrolig. Apostelen Paulus sier det slik: 'Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?'

Ingen nød, ingen fare, ingen smerte, ingen trengsel, ikke noe ondt, kan virkelig skade oss - når Gud er med.

Det er dette Jesus gir løfte om til sine disipler når Han skal skilles fra dem: 'Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende'. (Matt 28,20)

Hvilken trøst og hvilket håp dette gir! Vi er ikke etterlatt alene. Det finnes en som går med. Alltid. Det er dette løftet, gitt gjennom profeten Jesaja, som endrer absolutt alt: at en jomfru skal bli med barn - et barn som skal bære navnet 'Immanuel - med oss er Gud'.

Dette er nemlig ikke et hvilket som helst barn: Det er Gud, kommet i kjød.

Ingen kommentarer: