søndag, desember 13, 2015

De 40 dagene før jul: Dag 28

Har du tenkt på at Jesus lever mesteparten av sitt liv i det skjulte, i en anonym tilværelse i Nasaret, hvor Han vokser opp. Med noen få unntak, vet vi ingenting om årene fra Hans fødsel til Han en dag står fram og kaller sine første disipler.

Også i Jesu liv var det mange ordinære hverdager.

Kjedet Han seg? Jeg vet ikke. Han var jo fullt ut menneske, og prøvd i alle ting, så hvorfor ikke. Han har helt sikkert prøvd det alle mennesker opplever.

Hva gjør vi når vi er alene, når ingen ser oss?

Vet du, det er da vår åndelighet prøves!

Vi tror kanskje det skjer når vi er sammen med andre? Nei, da kan vi spille roller. Ta på oss en ytre 'åndelighet' som får andre til å tro at vi er noen andre enn de vi virkelig er. Det er når vi er alene at vi viser hva som bor i vårt hjerte! Ber vi? Leser vi Bibelen? Søker vi Herren?

I det skjulte er det bare Gud som ser oss. Det er da livet vårt virkelig teller.

Jesu skjulte år i Nasaret var helt sikkert fruktbare år. Som jøde var Han sikkert i synagogen så ofte anledningen bød seg. Han tok del i måltidsfellesskapet, i de jødiske høytidene, og helt sikkert arbeidet Han sammen med Josef i hans snekkerverksted.

Vi lever også mye av våre liv utenfor det offentlige rom. I våre nære relasjoner. Hvordan leves livet med Gud der? Er det annerledes enn når vi er sammen med andre? Og når jeg er helt alene?

Ingen kommentarer: