søndag, september 04, 2016

Ny Frelserkatedral skal stå ferdig i Bucuresti i 2018

Slik vil den nye 'Folkets Frelserkatedral' i Bucuresti i Romania se ut når den står ferdig. Selve byggingen tok til 15. desember i 2010 og den vil stå ferdig i 2018. Katedralen, som blir bygget i såkalt ny-bysantinsk stil, er sentralt plassert i Bucuresti, ved siden av det rumenske parlamentet, er kostnadsberegnet til 200 millioner Euro.

Byggingen av den nye nasjonale ortodokse katedralen vil få stor nasjonal og religiøs betydning. Etter kommunismens fall har Romania, i likhet med Russland, løftet frem en betydelig kristen arv. Det er ikke minst viktig i en tid hvor kristne blir forfulgt og hvor Islam gjør nye fremstøt mange steder og i mange sammenhenger. Den nåværende nasjonale katedralen er for lengst for liten.

Det var i september 1995, når Den rumensk ortodokse kirken feiret sitt 70 års jubileum som en fri kirke, at daværende patriark Teoctist kom med forslaget om å bygge en ny katedral, lik Frelserkatedralen i Moskva, som nettopp da stod ferdig. I Moskva heter den "Kristus Frelserkatedralen". Den gamle Frelserkatedralen i Moskva ble som kjent sprengt i luften av kommunistene. Patriark Teoctist så for seg en katedral som kunne romme 10.000 mennesker. 12. oktober 2004 sa det rumenske parlamentet ja til byggingen, og 29. oktober 2007 kunne den nåværende rumenske patriarken, Daniel, legge ned grunnsteinen og gi sin velsignelse til byggingen.

På tomten hvor Frelserkatedralen bygges var det tidligere et kloster. Restene av dette ble ødelagt da kommunistene tok over makten i Romania.

Den rumensk-ortodokse kirke er en av de såkalt autokefale - det vil si selvstyrende kirker - blant de østlig-ortodokse kirkene. En majoritet av rumenerne - for tiden drøyt 86 prosent - tilhører kirken. Det samme er tilfelle med et stort antall moldovere. Det er bare den russisk-ortodokse kirken som har større medlemsmasse enn Den rumensk-ortodokse.

Ingen kommentarer: