fredag, september 23, 2016

Jesus lever i blant oss

"Nattverden er den plass der Jesus blir mest nærværende, for Han er ikke bare Kristus som bor i oss men også Kristus som lever i blant oss.

Disiplene i Emmaus, som kjente igjen Jesus når Han brøt brødet, oppdaget en ny nærhet til hverandre og fikk mot til å vende tilbake til de andre vennene.

Vi som har tatt imot Jesus i brødet og vinen finner også en ny enhet. Når vi merker at Kristus bor i oss, merker vi også at Kristus lever i blant oss og gjør oss til en eneste kropp som tilsammen vitner om Kristi nærvær i verden."

Henri Nouwen i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: