mandag, september 05, 2016

Om å finne en rytme

"Mange mennesker blir utbrente, kanskje fordi ubevisst, deler av dem avviser behovet for å hvile og finne en harmonisk livsrytme for dem selv.

I sin overaktivitet flykter de fra noe, noen ganger på grunn av djup ubevisst skyld.

Kanskje fordi de egentlig ikke vil slå røtter i et fellesskap og holde ut i det lange løp. De kan bli veldig knyttet til den funksjonen de har, eller for kontrollerende, eller ønsker å fremstå som perfekte. De har egentlig ikke lært hvordan de skal leve; de er egentlig ikke frie på innsiden; de har ennå ikke oppdaget visdommen i øyeblikket her og nå, hvilket kan bety å si 'nei' til folk."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 177. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: