onsdag, september 07, 2016

Vidunderlige Hellige Ånd

Vidunderlige Hellige Ånd! Det er ordene jeg våkner med denne morgenen. Og jeg er virkelig forundret over den visdommen, den innsikten, den várheten som Den Hellige Ånd har, og som jeg har vært vitne til den siste tiden.

Når man lærer Den Hellige Ånd å kjenne er det ingen problemer med å overlate alt til Ham. Han vet best hvordan Han skal nå inn til mennesker. Berøre dem. Selv de djupeste lag av deres innerste vesen.

Jeg har levd med en altfor liten bevissthet om Den Hellige Ånds gjerning. Noen ganger har jeg følt meg litt beslektet med disiplene fra Efesos, som vi leser om i Apostlenes gjerninger: "Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesos, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd." (Apg 19,1-2)

Så galt har det ikke vært. Jeg har visst om Den Hellige Ånd, og en tid etter at jeg ble en kristen i 1972 opplevde jeg en dåp i Den Hellige Ånd. Det er bevisstheten om Den Hellige Ånd som ikke alltid har vært like stor. Og det tok en tid før jeg forstod hva som ligger i ordene: "samfunn med Den Hellige Ånd" (2.Kor 13.13)

Jeg tror jeg ikke er alene om å ha en manglende bevissthet om Den Hellige Ånds gjerning.

Men i den siste tiden har jeg sett mer hvordan Ånden virker. Jeg har sett hvordan Han overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Jeg har sett Ham berøre mennesker. Så stillferdig. Likevel så utrolig virkningsfullt. Jeg har sett Ham komme over mennesker og jeg har merket Hans HELLIGE nærvær. Jeg har sett Ham gjøre Jesus stor.

Kanskje var det derfor jeg våket med ordene: VIDUNDERLIGE Hellige Ånd?

"For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud." (1.Kor 2,10)

Det er mer å få!

Ingen kommentarer: