onsdag, september 28, 2016

Til minne om Jesus

"Å tilhøre fellesskapet av de hellige er å ha bånd til alle mennesker som forvandles av Jesu Ånd. Disse bånd er djupe og inderlige. De som har levd som Jesu brødre og søstre fortsetter å leve i oss selv om de er døde, akkurat som fortsetter å leve i oss.

Vi lever våre liv til minne om Jesus og de hellige, og dette minnet er levende. Jesus og hans hellige finnes med i vår aller djupeste kunnskap om Gud.

De inspirerer oss, viser oss veien og gir oss håp. De er med i den stadige forvandlingen vi lever i. Ja, vi bærer dem i våre hjerter, holder dem levende og lar dem være med i det vi gjør."

Henri Nouwen i boken Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: