fredag, september 30, 2016

58 års dag, Kristi himmelfartskapellet og Gregor opplyseren

Den siste dagen i september er spesiell for meg. Først og fremst fordi det er fødselsdagen min. Av Guds nåde alene fyller jeg i dag 58 år. Herren har vært god mot meg og latt meg leve til denne dag. På denne dagen, for fire år siden, ble også Kristi himmelfartskapellet vigslet, og jeg fryder meg over at vi med to unntak har kunnet feiret gudstjeneste der hver torsdag siden. Og sist, men ikke minst, kan vi denne dagen feire minnet om Gregor Opplyseren - Armenias apostel. Det er en stor glede å leve sammen med de hellige! De er til slik inspirasjon og de utfordrer med sine liv.

Jeg kunne svært gjerne ønsket å få anledning til å besøke verdens første kristne nasjon. Armenia ble kristnet allerede på 300-tallet. Landet, som ligger i Sør-Kaukasus, har ingen kystlinje og ligger inneklemt mellom Tyrkia i vest, Georgia i nord, Aserbajdsjan i øst og Iran i sør. Det regnes for å være verdens eldste land, og armenernes historie går trolig tilbake til sivilisasjonens opprinnelse.

Gregor var den første som forkynte evangeliet i Armenia. Den gangen var Armenia også inneklemt - mellom de veldige romerske og persiske rikene. Apostlene Bartolomeus og Taddeus skal i følge tradisjonen ha nådd disse landene, og apostelen Tomas skal ha reist gjennom Armenia på vei til India.

Men det var først og fremst gjennom denne Gregor eller Gregorios, sønn av Anak, en persisk prins, som var født i Armenia, at landet ble nådd med evangeliet. Hans fødsel og oppvekst var svært dramatisk. Fordi foreldrene hadde deltatt i et komplott i den hensikt å rydde Armenias konge, Khosrov, av veien, ble de begge drept. Gregor unnslapp så vidt døden ved at barnepiken klarte å få ham med seg når hun flyktet til Caesarea i Kappadokia. Der ble han døpt, vokste opp, giftet seg og fikk to sønner.

Men Gregor ville tilbake til Armenia. En tid tjente han under kong Trdat. Denne kongen var derimot ikke spesielt vennlig mot kristne eller den kristne tro, og da han fikk høre at foreldrene til Gregor hadde deltatt i komplottet mot kong Khosrov ga han ordre om at Gregor skulle gripes og kastet ham så i fengsel. Gregor tilbrakte de neste 15 år i fangehullet.

Men så ble kong Trdat alvorlig syk. Kongens søstre hadde så en drøm og i drømmen får hun vite at det er bare en ting som kan redde kongens liv: Gregors forbønn. Hun får overtalt kongen til å hente Gregor ut av fangehullet, og kong Trdat blir helbredet gjennom Gregors forbønn. Det fører til at kongen blir en kristen, og lar seg døpe. Det skjer i år 301. Kongens mirakuløse helbredelse og radikale omvendelse førte så til at en stor del av Armenias befolkning omvender seg til den kristne tro.

Året etter, i år 302 ordineres Gregor til biskop, og året etter bidrar han sterkt til at katedralen Edzimiatsin, bygges opp. Den er fortsatt sentrum for den armenske kirken.


Her er et bilde av den vakre katedralen.

Gregor fortsatte å forkynne evangeliet i hele Armenia. Mot slutten trakk han seg tilbake for å leve i bønn i et kloster i det øvre Armenia. Han dør år 331.

Armenia har også en svært rik salmeskatt. Hør denne blendende vakre salmen sunget av Isabel Beyrakadarian. Det er min gave til deg i dag:

https://www.youtube.com/watch?v=z3Y9yzTxCfw

1 kommentar:

Lillian i Kragerø sa...

Gratulerer med dagen. Takker Gud for deg, og må Gud velsigne deg rikelig.
Hilsen Lillian Leine.