torsdag, september 01, 2016

Nå begynner vi å merke følgene av den russiske anti-misjonsloven

Nå begynner vi å merke følgene av den svært kontroversielle og ikke minst altomfattende russiske anti-misjonsloven.

14. august ble amerikaneren Donald Ossewaarde, her sammen med kona, Ruth, fremstilt for retten i byen Oryol, som ligger omlag 363 kilometer sør for Moskva anklaget for å ha forbrutt seg mot den nye loven. Samme dag hadde tre politimenn kommet til huset hvor Donald Ossewaarde holdt en gudstjeneste. De som var til stede ble alle avhørt av de tre politimennene, mens Ossewaarde ble innbrakt til videre avhør og altså fremstilt for retten.

Donald Ossewaarde er baptist og tilhører de såkalte Independent baptists, eller uavhengige baptister. Ikke ulikt mange andre baptister i Russland eller USA. I Russland finnes både Den Allrussiske baptistunionen og uavhengige baptister, sistnevnte gruppe var de som ble mest forfulgt i kommunisttiden og som etter kommunismens fall har vegret seg for å la seg registrere nettopp fordi de var redd for at myndighetene igjen ville innføre restriksjoner på virksomheten til frie menigheter. De skulle vise seg å få rett.

Arrestasjonen av Donald Ossewaarde er ikke et enkeltstående tilfelle. Som jeg har skrevet på bloggen tidligere kjenner jeg til minst to baptistpastorer som er innbrakt til avhør hos det lokale politiet, etter at anti-misjonsloven trådte i kraft.

Pastor Ossewaarde ble av retten i Oryol ilagt en bot på 40.000 rubler eller drøyt 5000 kroner. Advokaten hans, som representerer Slavic Center for Law and Justice, rakk ikke frem for å forsvare sin klient.

La oss be for familien Ossewaarde og for alle våre trossøsken i Russland som nå står overfor svært store utfordringer. I følge den nye loven må all forkynnelse foregå inne i lokalet til en registret menighet, og det er ikke lov å invitere med seg mennesker som ikke er medlemmer av menigheten.

Billedtekst: Ruth og Donald Ossewaarde. (Foto: Svetlana Gusakova)

Ingen kommentarer: