torsdag, september 01, 2016

Om å sette pris på den andre

"Hvis vi begrenser oss til Guds verk bare i 'vår' gruppe eller 'vår' kirke, vil vi gå glipp av noe.

Kommuniteter eller fellesskap har mye å tilby hverandre. Men selvfølgelig, for virkelig å sette pris på det arbeidet Gud gjør i hjertene til andre samfunn og kirker, trenger vi å være godt forankret i vår egen - vi må ha tilhørighet.

Ellers risikerer vi å leve i forvirring, uten røtter."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 174. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: