lørdag, september 24, 2016

Enhetens sakrament

"Nattverden er enhetens sakrament. Den gjør oss alle til ett. Paulus skriver: 

'Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det oss ikke del i Kristi kropp?' (1.Kor 10,17)

Nattverden er mye mer enn en plass der vi gleder oss over enheten i Kristus. Nattverden skaper denne enheten. Ved å spise av samme brød og drikke av samme beger blir vi Kristi kropp i denne verden. På samme måte som Kristus blir virkelig nærværende når vi bryter brødet, blir vi virkelig nærværende for hverandre som brødre og søstre i Kristus, lemmer av samme kropp. Nattverden er ikke bare et symbol for enheten, men den skaper den."

Henri Nouwen i boken: "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Billedtekst: Fra feiringen av Herrens måltid på Bjärka Säby. Foto: Ekumeniska kommuniteten.

Ingen kommentarer: