fredag, september 09, 2016

Russisk sikkerhetspoliti slo til mot kristne barne- og ungdomsleire

Det kommer nå stadig flere eksempler på at Russland er i ferd med å sette ut i livet den såkalte anti-misjonsloven, som jeg har skrevet om ved flere anledninger her på bloggen.

I følge både Mission Network News og Mission Eurasia oppsøker russisk sikkerhetspoliti ikke bare pastorer og menigheter, men nå også kristne barne- og ungdomsleire.

Det var vært tradisjon for at flere av disse barne- og ungdomsleirene har vært besøkt av utenlandske forkynnere og ungdomsteam, og russiske myndigheter bruker nå den nye anti-misjonsloven til å slå ned på dette. Men like mye som den russiske staten frykter religiøs ekstremisme, frykter de utenlandsk påvirkning og ikke minst konkurranse opp mot Den russisk-ortodokse kirke. Som kjent er båndene mellom den russiske staten og Den russisk-ortodokse kirken sterke.

Flere kristne sommerleire er nå blitt stengt og de ansvarlige anklaget for illegal religiøs virksomhet. I Russland er det nå så ille at det er forbudt for kristne å samles i private hjem for bønnemøter!

Det var 6. juli i år at Vladimir Putin signerte den såkalte Anti-misjonsloven eller Yarovaya-loven. Bare to måneder etter dette begynner implementeringen av en lov som har svært vidtfavnende konsekvenser for evangeliske kristne. Det vi ser er sannsynligvis starten på en ny bølge av forfølgelse mot våre trossøsken.

Ingen kommentarer: