torsdag, september 08, 2016

Vil du ha med Den Hellige Ånd å gjøre må du slippe taket

De fleste liker å ha kontroll. Noen sågar stålkontroll. Men skal vi ha med Den Hellige Ånd å gjøre må vi våge å slippe taket, og la Han få ha kontrollen.

Det er en øvelse. Ofte i tålmodighet.

Hvor ofte forsøker vi vel ikke å få til resultater selv. Vi vil så gjerne se bønnesvaret, se endringene - raskt. Og så hjelper vi til.

Men skal vi oppnå de evige resultatene, må vi slippe Den Hellige Ånd til, og det innebærer ofte at vi mister kontrollen.

Skal vi ha med Den Hellige Ånd å gjøre må vi være forberedt på det uventede!

Jeg elsker måten Lukas formulerer seg på når han skal beskrive hvordan Den Hellige Ånd faller på pinsefestens dag:

"Og plutselig kom det ..." (Apg 2,2)

Å ha samfunn med Den Hellige Ånd innebærer å leve slik at planene våre kan ryke, vi må være villige til å snu opp ned på ting der og da. Og slippe taket i vår kontroll med tingene. Det er ikke lett, men når du lærer Den Hellige Ånd å kjenne, lærer du også at det er Han som kan disse tingene, og ikke du.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har forsøkt å overtale mennesker om å bli frelst. Det har jeg sluttet med. Jeg har lært meg noe om de ulike prosesser menneskene er i og at Det er Ånden som overbeviser - ikke jeg. Når mennesker så er modne kan man gjerne ydmykt hjelpe dem videre på veien.

Ingen kommentarer: