lørdag, september 03, 2016

Krigsfrykt i Ukraina - panikken brer om seg i enkelte menigheter

Den pågående styrkeoppbyggingen mellom Russland og Ukraina, som får liten oppmerksomhet her hjemme i Norge, fører nå til at enkelte gripes av panikk.

Fra flere baptistmenigheter kom det sent i går kveld meldinger om at menighetsmedlemmer forlater Ukraina, og reiser til USA hvor flere har familie. I en menighet var det så mange som 30 stykker som har reist. De er redde for et russisk angrep, og vil sørge for å få familien i sikkerhet.

I en annen menighet forlot en av diakonene menigheten, sammen med hele sin familie, mens en annen familie reiser neste måned.

Våre trossøsken i Ukraina og Russland trenger nå våre forbønner. Be om at de kan beholde roen og freden i en for dem kaotisk tid og at de ikke gripes av frykt. La oss også be om at freden mellom de to nasjonene opprettholdes.

Ingen kommentarer: