mandag, september 12, 2016

Strategisk bønn for Russland - vil du hjelpe?

Helt siden jeg ble en kristen i 1972 har jeg følt et kall til de slaviske nasjonene, og det er ikke blitt mindre med årene, selv ikke etter at jeg fikk mine store utfordringer med mitt hjerte og mine lunger.

Visste du at omlag halvparten av verdens befolkning fremdeles ikke er nådd med evangeliet og at 93,5 millioner av disse lever i det som en gang utgjorde Sovjetunionen og Israel?

For å gi deg noe å tenke på denne mandagen: I 2015 ble 30 avsidesliggende landsbyer i Serbia og Mongolia nådd med evangeliet. Det førte til at to nye menigheter ble grunnlagt. Vi kan glede oss stort over dette, men det er en dråpe i havet. Jeg kjenner på en stor nød for alle de som ennå ikke har hørt. Gjør du?

Med den nye Anti-misjonsloven som Vladimir Putin har innført i landet blir det ikke lettere å nå de unådde i det veldige russiske riket. Men det finnes fremdeles muligheter. Kjærligheten gjør oppfinnsom, og det er Kristi kjærlighet som driver oss. Vi vil fortsatt pleie våre kontakter i ulike sammenhenger fremover, det gjelder ikke minst kontaktene vi har med ulike bønnenettverk og bønnegrupper. På grunn av den nye loven, som setter så store restriksjoner, kan vi naturlig nok ikke fortelle hvordan dette arbeidet foregår.

Men skal vi lykkes trenger vi mennesker som vil stå sammen med oss i bønn og som kan støtte oss økonomisk. Støtten vil gå til å hjelpe bønnemisjonærer, nasjonale og fra utlandet, som kan besøke Russland for å be. Disse vil reise til små landsbyer og store byer for å be strategisk på disse stedene, holde bønneseminarer og hjelpe de lokale troende. Om du kunne tenke deg å støtte dette arbeidet så kan du gi din gave til White Fields Mission, som er vårt misjonsarbeide:

1604.04.04345

Ingen kommentarer: