lørdag, september 03, 2016

For Guds trone dag og natt, del 4

Har du hørt om Alexander Akimetes og 'de som ikke sover'?

Vi må tilbake til 380-tallet, og til en mektig bønnevekkelse. Til et sted ved den mektige Eufrat-floden. Da organiserte denne Alexander uavbrutt bønn. 20 år senere flyttet Alexander sammen med 70 munker til Konstantinopel, og der sluttet nærmere 300 andre seg til dem.

Denne Alexander, hadde blitt radikalt omvendt. Han var opprinnelig en offiser i den romerske arme, men ble en dag utfordret av ordene Jesus gav den rike unge mannen i Matt 19,21: "Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!" Alexander gjorde så. Han solgte alt han eide, gav det bort, og dro så ut i ørkenen. Der forble han i bønn og stillhet i syv år.

I Konstantinopel organiserte han de 300-400 munkene i en skiftordning, med uavbrudt bønn og lovprisning døgnet rundt. Det var dette som fikk folk til å kalle dem "Acoemetae-ordenen" - de som ikke sover.

Og hør nå!

Da de senere ble drevet ut av Konstantinopel organiserte Alexander et nytt kloster et annet sted og fortsatte som med bønnevakene. Klosteret han etablerte denne gangen, Gorman, lå ved munningen av Svartehavet. Her døde Alexander i år 430 e.Kr. Men munkene fortsatte å be. Antallet munker fortsatte faktisk å øke på. På slutten av 400-tallet var de over 1000 bedende munker som fortsatte å be 24 timer, syv dager i uken, 365 dager i året.

Johannes, den andre abbeden ved dette klosteret, grunnla enda et kloster. Dette lå ved Bosphorus-stredet, på den østlige siden, og ble senere i gjenfunnede dokumenter omtalt som "det store klosteret", moderklosteret til Acoemetae-ordenen. Det fantes et bibliotek her som det gikk gjetord om i hele Det bysantinske riket.

Flere steder langs Eufrat og i Persia ble det etablert slike 24/7 klostre hvor det altså pågikk bønn dag og natt.

Et annet sted som ble berørt av denne bønnevekkelsen var Sveits.

I år 515 grunnla kong Sigismund av Burgund i Frankrike, kloseret Saint Maurice i Agaunum i Sveits. Han fulgte bønnerytmen som Alexander hadde innført i sine klostre - de syv tidebønnstidene - som består av resitasjon av Salmene i Salmenes Bok, hymner og andre bønner.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: