onsdag, september 21, 2016

Alt handler om Jesus

"Hele vår eksistens, hele vårt vesen må rope ut evangeliet fra hustakene. Hele vår person må puste Jesus, alle våre handlinger.

Alt ved oss må bli en levende proklamasjon, en refleksjon av Jesus."

- Broder Charles av Jesus (1858-1916), kristen martyr.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: