torsdag, september 15, 2016

3500 tidligere muslimer døpt i Tyskland de siste to årene

De siste to årene har mer enn 3.500 tidligere muslimer som er kommet til tro på Jesus, blitt døpt i Tyskland. De fleste av dem kommer fra Syria, Iran og Irak, og de har en ting felles.

De har kommet til tro på Jesus i sine hjemland, men på grunn av de vanskelige forholdene de har levd under, har det ikke vært mulig å la seg døpe på sin tro og bekjennelse.

Det har tidligere vært reist berettiget kritikk mot dåp av nyomvendte muslimer fordi man har hatt mistanke om at det ikke er genuine omvendelser, men et påskudd om å få asyl. Men i de tilfellene de her er snakk om har de som nå er blitt døpt tatt bestemmelsen om å følge Jesus allerede i sitt hjemland.

Dåpstallene fra Tyskland viser at 2.500 er blitt døpt i frie evangeliske menigheter og mer enn 1000 i føderasjonen av pinsemenigheter. 850 er døpt i frie evangelisk-lutherske kirker og 700 i unionen av frie evangeliske menigheter, som baptister og brødremenigheter hører inn under.

Ingen kommentarer: