onsdag, september 14, 2016

Med djupe røtter i kjærligheten

"Når vi er urolige blir vi gjerne overivrige. Vi funderer på hva vi skal si når vi blir angrepet, hvordan vi skal reagere når man stiller oss spørsmål og hvordan vi skal forsvare oss når vi blir anklaget. Det er nettopp denne uro som får oss til å miste troen på oss selv og som etterlater i oss en lammende selvsentrering.

Jesus sier at vi ikke skal uroe oss i det hele tatt, men stole på at Han gir oss de ord og den visdom vi behøver. Det viktige er ikke at vi har en liten forelesning på lager, men at vi blir djupt rotfestet i Jesu kjærlighet, trygge i hvilke vi er i denne verden og hvorfor vi er her. Med hjertet nært Jesu hjerte vet vi alltid hva vi skal si når det blir tid for å si noe."

Henri Nouwen (bildet) i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: