lørdag, september 17, 2016

Velsignelsen fra en gammel beder

I går var jeg sammen med styret for Nasjonalt bønneråd, og senere på dagen sammen med bønneledere fra ulike kanter av landet. Denne helgen kommer vi nemlig sammen for å søke Guds ansikt og hans ledelse for hvordan vi best kan be i tråd med Hans vilje for vårt land.

Gårsdagen var også minnedagen for en beder, Hl.Ninian. Jeg finner stor glede i å feire minnedagene for de hellige. Deres levde liv er til stor inspirasjon for meg - og mange med meg.

Bildet viser St.Ninians Cave i Galloway i Skottland. Et særdeles vakkert og vilt sted hvor naturens skjønnhet er nesten overveldende. Jeg har aldri vært her selv, men jeg kjenner jeg lengter hit.


Hellige Ninian ble født år 360 i det keltiske kongedømmet Rheged, lokalisert der hvor vi i dag finner Galloway i den nordlige delen av Cumbria. Vi vet ikke hvordan han ble en etterfølger av Kristus, men det skjedde på den tiden Britannia var en del av Romerriket. En lengsel ble lagt ned i Ninian om å reise til Roma for å studere den kristne tro nærmere. På en eller annen måte hadde han hørt om den hellige Martin av Tours, som var blitt kjent for sine monastiske kommuniteter, etablert som en reaksjon mot den stadig økende trenden om gjøre kirken mer verdslig og militaristisk.

På vei hjem gjennom Frankrike tok Ninian kontakt med Martin og de fant hverandre. Ninian følte seg ett med Martin's visjon.

Derfor bestemte han seg for å etablere en lignende kommunitet i sitt hjem. Det skulle bli "Candida Casa" - det hvite huset, bygget i stein i romersk stil. Dette hvite klosteret kunne man se klart og tydelig ute fra havet, og det tiltrakk seg reisende som kom farende fra de ulike omkringliggende landene, slik Ninian hadde reist rundt i Europa for å lære Kristus å kjenne. Dette skjer samtidig med de første monastiske bosetningene i den egyptiske ørken.

De som kom til den hellige Ninian fikk oppleve stor gjestfrihet. Han lærte dem om Guds beskyttelse ved å tegne en bønnesirkel rundt dem og deres kjære. De besøkende tok med seg hjem hans bønneundervisning, og slik spredte dem seg. Ninian underviste om hvordan man ba ned Guds velsignelse over mennesker. Så når jeg i disse dager underviser om "Kraften i velsignelsen", så er det hellige Ninian jeg har latt meg inspirere av!

Ninian underviste også kommende misjonærer, blant annet den misjonæren som senere skulle bli redskapet Gud brukte for at Columba av Iona ble en kristen.

Selv om Ninian ble biskop, var han først og fremst en eneboer og beder. Han trakk seg tilbake til en hule, som du ser avbildet nedenfor, med Atlanterhavskysten som sin nærmeste nabo, for å søke stillhet og for å be.

Hellige Ninian dør i 432 e.Kr.


Og her ser du selve inngangspartiet:


Ingen kommentarer: