mandag, september 19, 2016

Kristne flyktninger må holde sin tro skjult i Tyrkia

Kristne flyktninger i Tyrkia er redd for å vise at de er kristne i frykt for den reaksjon det kan få fra landets muslimske befolkning.

Lederen for en tyrkisk misjonsorganisasjon, hvis navn må holdes hemmelig, forteller at de samles til gudstjeneste på hemmelige steder. De er redd for represalier og angrep fra muslimske ekstremister. Ikke minst fra de områdene hvor de kristne selv har flyktet fra.

Dette skjer samtidig som et stort antall flyktninger kommer til tro på Jesus.

Bibler må holdes skjult, og man må være ekstra forsiktig når man kommer sammen for å be.

Det er noe å tenke på for oss som kan komme sammen til gudstjenester som vi vil, lese Bibelen også i det offentlige rom, og be hvor vi vil. La oss huske våre forfulgte trossøsken som befinner seg i Tyrkia, i våre forbønner i dag.

Ingen kommentarer: